Merhaba arkadaşlar c# programlama dilinde form uygulamasında ip adresimizi bulmak için gerekli işlemler aşağıda.

Aşağıdaki kodlardan anlayacağınız gibi IP bilgisi chekip hizmetinden çekilmektedir.Hizmet çalışmıyorsa programda çalışmayacaktır.

ilk olarak bir textbox ve bir adet button oluşturuyoruz.

Daha sonra aşağıdaki kodları yazıyoruz.

public static string GetExternalIP()
 {
try
{
 string externalIP;
 externalIP = (new System.Net.WebClient()).DownloadString("http://checkip.dyndns.org/");
 externalIP = (new System.Text.RegularExpressions.Regex(@"\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}\.\d{1,3}")).Matches(externalIP)[0].ToString();
 return externalIP;
}
catch
{
MessageBox.Show("IP bilgisi alınamadı. Tekrar deneyiniz","");
}
 }

Kodlar yazıldıktan sonra button click olayına aşağıdaki tek satırlık kodu yazıyoruz.

textBox1.Text = GetExternalIP();

Ekstra referans eklemeye gerek yoktur.

Reklamlar