• Değişken denklare edilebilir
  • Kütüphaneler kullanılabilir
  • Metod oluşturulabilir
  • İsteğe bağlı proje dosyası paylaşılabilir
Reklamlar