Transact-SQL Literal Kullanımı

SELECT ifadeleri ile sorgu sonucunda alan isimleri farklı şekilde gösterilebileceği gibi getirilen kayıtların içerikleri de farklı bir biçimde sunulabilir. Bazı durumlarda verilere bilgi eklenmesi veya verilerin matematiksel işlemlere tabi tutulması gibi ihtiyaçlar olabilir. Bu tip gereksinimlerde, Select ifadeleri içerisinde matematiksel işlemlerde kullanılan operatörlerden faydalanabilirsin.

SELECT AlanAdı1 + AlanAdı2 FROM TabloAdı

SELECT AlanAdı1 * 250 FROM TabloAdı

SELECT (AlanAdı1 – AlanAdı2) * 30 FROM TabloAdı

SELECT 'Eklenecek Metin' + AlanAdı + 'Eklenecek Metin' FROM TabloAdı

Matematiksel operatörler kullanılarak seçilen kayıtların değiştirilmesi işleminin nasıl yapılacağına dair örnek bir SQL cümlesi aşağıdaki gibidir.

SELECT 'Zamlanan Ürün İsmi: ' + Name, ListPrice * 1.20 FROM Production.Product

Sorgu çalıştırıldığında Name alanındaki ürün isimlerinin önüne “Zamlanan Ürün İsmi:” şeklindeki bir metin eklenir. Aynı zamanda ListPrice alanındaki veriler 1.20 ile çarpımlarının sonucunda %20 zamlı olarak elde edilirler. Çıktı şu şekilde olacaktır.

7e1e9724-b530-40bf-85b8-575fbae269c6.jpg

 

Reklamlar