Ara

Samet Uca

Programlama | Blog

Kategori

SQL

C# – Entegre Veritabanında LINQ TO SQL

Bu makaleyi, Microsoft Sway üzerinden okuyabilirsiniz. C# dili üzerinden geliştirmekte olduğumuz projemizde veritabanı üzerinden işlemler yapmak isteyebiliriz. Bunun için gerekli olan standart ayarlar vardır. Ancak projeyi taşıdığımız zaman şu problemler ortaya çıkabilir. Farklı bir sisteme kurulduğunda Connection String yani bağlantı... Continue Reading →

Reklamlar

T-SQL Gruplanan Verilere Şart Eklemek (Having)

Veri gruplama işlemlerine bazı durumlarda, gruplanarak getirilecek veriler üzerinde bir filtreleme ihtiyacı olabilir. GROUP BY kullanıldığı durumlarda, SELECT ile birlikte WHERE ifadesi kullanılarak gruplanacak verilere alan bazında sınırlamalar getirilebilir. Gruplama fonksiyonları sonucunda elde edilen değere göre filtreleme işlemi yapılmak istenildiğinde... Continue Reading →

T-SQL Literal Kullanımı

Transact-SQL Literal Kullanımı SELECT ifadeleri ile sorgu sonucunda alan isimleri farklı şekilde gösterilebileceği gibi getirilen kayıtların içerikleri de farklı bir biçimde sunulabilir. Bazı durumlarda verilere bilgi eklenmesi veya verilerin matematiksel işlemlere tabi tutulması gibi ihtiyaçlar olabilir. Bu tip gereksinimlerde, Select... Continue Reading →

Bu sitenin arkasında WordPress.com'un gücü var.

Yukarı ↑